Bliv medlem af en erfa-gruppe i RFID i Danmark.

Vær med til at få og dele viden!

Dine udfordringer er udgangspunktet

Erfa-gruppen sætter selv dagordenen, og debatten tager derfor altid udgangspunktet i dine aktuelle udfordringer. Erfaringsudveksling er det bærende element i erfa-grupperne, og den tilknyttede konsulent fra RFID i Danmark vil bidrage til at sætte de debatterede emner i et større perspektiv.

Den tilknyttede konsulent har en bred erfaring indenfor RFID-anvendelse i gruppens fokusområde, og stiller RFID i Danmarks viden og internationale relationer til rådighed for grupperne.

Det får du:

  •  Oplæg på hvert møde fra RFID i Danmark om udvikling og erfaringer
  • et fortroligt dialogforum for erfa-gruppen på nettet til diskussion og vidensdeling
  • Mulighed for at fremlægge dine egne projekter og få feedback af resten af gruppen.
  • 2-3 møder om året à tre timer (typisk kl. 13-16) på skift hos medlemmerne

RFID i Danmark sørger for alt det praktiske, så du kan koncentrere dig om udbyttet.

Abonnementet faktureres af administrative årsager forud for et år ad gangen.

Er du interesseret, så klik her for at blive medlem.

Har du spørgsmål, så skriv til Henrik.Granau@Granauit.com