Om RFID i Danmark

Det tematiske netværk; ”RFID i Danmark”, blev stiftet af Henrik B. Granau i efteråret 2010.

Det er intentionen at netværket, på non-profit basis, skal være samlende for alle RFID aktiviteter i Danmark og formålet er skabe muligheder og forbedre konkurrence-evnen for både offentlige og private virksomheder i Danmark, gennem anvendelse af RFID teknologi.

Netværket, der er organiseret som en forening, arbejder frem imod dette gennem erfaringsudveksling, opbygning af offentlig tilgængelig viden database om RFID, nyhedsbreve og afholdelse af arrangementer.

Foreningens bestyrelse:

Henrik B. Granau, Granau IT
Arne Rask, privat
Jens  Jørgen Meisner,  LEGO Systems A/S
Finn Kolling, privat
Lars Vesth, FORCE Technology
Henrik Stilling, Region Midtjylland