Publicerede dokumenter

Ansvaret for den nationale opfølgning på EU Kommisionens RFID Recommendations til medlemslandene lå hos den nu nedlagte IT & Telestyrelse.

Udover at IT & Telestyrelsen var medarrangør på RFID i Danmark 2011 konferencen, fik styrelsen med assistance fra Henrik B. Granau udarbejdet 5 danske dokumenter.

De 5 dokumenter har til formål at udbrede kendskabet til RFID teknologien, til privacy-hensyn ved RFID samt til EU Kommisionens henstillinger vedrørende RFID – og kan nu læses eller hentes her:

EU Kommisionens RFID henstilling

Oplysning om potentielle fordele og risici ved RFID

Oplysning om privatlivsimplikationsanalyse _PIA_ for RFID

Resume af EU rammemodel for RFID PIA

To cases med anvendelse af RFID